Hotel dla Zwierząt FUTRZAK

Całodobowe pobyty dla zwierząt

(psy, koty, inne mniejsze zwierzęta)

Każdy przyjęty do hotelu pies lub kot będzie miał do dyspozycji osobno wygrodzone pomieszczenie wewnątrz domu. Pomieszczenia te będą posiadały wygodne posłania do spania dla zwierząt, dostęp do karmy i świeżej wody.

W zależności od wybranej opcji przez właściciela zwierzaka, będzie możliwość wykupienia pobytu zwierząt z wyżywieniem lub bez wyżywienia. W opcji z wyżywieniem hotel oferować będzie najwyższej klasy karmę lub przygotowanie posiłków zgodnie z zaleceniami właściciela zwierzęcia. W opcji bez wyżywienia właściciel sam dostarcza karmę dla swojego zwierzaka, którą następnie jest on karmiony.

Pozostawiony w hotelu pies każdego dnia będzie wychodził na spacery, a także będzie miał możliwość wybiegania się na ogrodzonym placu. Ceny pobytu zwierząt uzależnione będą od wielkości zwierzęcia oraz od wybranej opcji żywieniowej.

Regulamin Hotelu dla Zwierząt FUTRZAK określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia, pobytu oraz opuszczenia przez zwierzę Hotelu mieszczącego się w Pysznicy przy ul. Topolowej 4. Dla wspólnego dobra przebywających tam ludzi i zwierząt właściciel (lub inna osoba przekazująca zwierzę pod opiekę) zobowiązany jest do akceptacji regulaminu,jeśli chce, by jego zwierzę korzystało z pobytu w hotelu.

1. Hotel dla Zwierząt FUTRZAK zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój.

2.Przed pozostawieniem zwierzęcia w hotelu właściciel udziela pracownikowi Hotelu dla Zwierząt FUTRZAK prawdziwych informacji, dotyczących pozostawianego zwierzęcia.

3.Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie i odrobaczenie). W przypadku występowania choroby przewlekłej u zwierzęcia należy powiadomić o tym pracownika hotelu w dniu wykonywania rezerwacji.

4.Hotel dla Zwierząt FUTRZAK może odmówić przyjęcia zwierzęcia, które zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, a w szczególności odmówić przyjęcia osobników:

a. agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt,

b. chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,

c. w kondycji niebezpiecznej dla własnego życia i zdrowia zwierzęcia,

d. bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw pasożytom

5.Hotel dla Zwierząt FUTRZAK może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyny.

6.Właściciel podpisuje umowę, w której zapewnia, że zwierzę jest zdrowe, określa termin przebywania zwierzęcia w hotelu raz pozostawia kontakt telefoniczny do siebie.

7.Płatność za pobyt w Hotelu dla Zwierząt FUTRZAK przyjmuje się w dniu przybycia zwierzęcia do Hotelu.

8.Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę innym zwierzętom lub ludziom odpowiada właściciel i zobowiązuje się w razie konieczności do pokrycia ewentualnych kosztów.

9.Właściciel zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba jego stosowania.

10.Wszelkie przedmioty, a w szczególnie zabawki, przywiezione ze zwierzęciem mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu i właściciel nie będzie wnosić pretensji związanych z tego typu

11.Hotel nie przyjmuje psów ras uznawanych za agresywne ani psów agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.

12.Przed przyjęciem zwierząt do Hotelu, zapraszamy na wizytę właściciela ze zwierzęciem w Hotelu, aby zwierzę zapoznało się z nami, jeżeli oczywiście przedtem nie korzystało już z naszych usług

13.Właściciel powinien być świadomy faktu, iż po upłynięciu terminu odbioru zwierzęcia i braku informacji o jego przedłużeniu oraz braku możliwości skontaktowania się z właścicielem, przez trzy kolejne dni, zwierzę przechodzi na własność Hotelu dla Zwierząt FUTRZAK.

14.Pobyt zwierzęcia w Hotelu dla Zwierząt FUTRZAK może zostać przedłużony:

a. po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciel

b. jedynie za zgodą Hotelu dla Zwierząt FUTRZAK

15. Za przedłużenie pobytu zwierzęcia w Hotelu dla Zwierząt FUTRZAK pobierana jest standardowa opłata,określona w cenniku.

16.Doba hotelowa w Hotelu dla Zwierząt FUTRZAK trwa 24 godziny tj. od godziny pozostawienia zwierzęcia.

17.Opłatę za przedłużenie pobytu po potwierdzeniu jej wysokości przez Hotel dla Zwierząt FUTRZAK należy wnieść nie później niż w dniu opuszczenia przez zwierzę Hotelu dla Zwierząt FUTRZAK.

18.Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu Hotelu.

19.W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

20.Zwierzę pozostawione w naszym Hotelu otrzymuje minimum dwa posiłki, lub w zależności od indywidualnych potrzeb, ustalanych z właścicielem oraz ma zapewniony stały dostęp do wody.

21.Zapewniamy spacery, oraz wybieg na ogrodzonym terenie hotelu.

22.Psy przyjmowane są z własną smyczą, obrożą, kagańcem, mogą posiadać swoje posłanie lub nawet miski (dwie ostatnie rzeczy nie są wymagane).

23.Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Hotelu Pupila, w bazie klientów Hotelu dla Zwierząt FUTRZAK na jego stronie www oraz portalach społecznościowych.

24.Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn.29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu dla Zwierząt FUTRZAK.

25.W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

Dowiedz się więcej

Lokalizacja

Położenie psiego hotelu ul.Topolowa 4 , 37-403, Pysznica

Opinie